SCM - ContabilitateAudit
office@scm-contabilitateaudit.ro | 0729 722 676
Audit
  • Audit financiar - activitatea de examinare, in vederea exprimarii de catre auditorii financiari a unei opinii asupra situatiilor financiare, in conformitate cu Standardele internationale de audit financiar ale Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC). Activitatea de audit presupune intocmirea Rapoartelor de audit (raport in forma scurta pentru Registrul Comertului si raportul in forma detaliata), in conformitate cu Standardele Internationale de Audit, acceptate de Camera Auditorilor Financiari din Rom├ónia, analiza principalilor indicatori financiari ai societatii, identificarea celor mai adecvate politici contabile , aprecierea gradului de adecvare a auditului intern, etc.

  • Auditul intern - activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor unei societati in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acesteia. Acesta activitatea poate fi realizata de catre persoane din interiorul societatii comerciale, dar poate fi si externaliza catre o societate/persoana specializata si recunocuta de catre CAFR.

  • Audit fonduri europene - monitorizare si verificare a fondurilor nerambursabile.