SCM - ContabilitateAudit
office@scm-contabilitateaudit.ro | 0729 722 676
Contabilitate
 • Prelucrarea documentelor financiar contabile;

 • Elaborarea de situatii intermediare, analiza pe conturi, pe clase de conturi dar si interpretarea rezultatelor activitatilor desfasurate in functie de necesitatile beneficiarului;

 • Elaborarea balantei de verificare lunare;

 • Intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale la termenele legale;

 • Stabilirea obligatiilor de plata lunare/trimestriale si intocmirea documentelor de plata aferente;

 • Intocmirea si depunerea bilantului semestrial si a bilantului anual;

 • Completarea la zi a registrelor contabile obligatorii;

 • Organizarea evidentei mijloacelor fixe si a amortizarii acestora;

 • Suport pentru organizarea inventarului anual, intocmirea dosarului de inventariere si valorificarea rezultatelor inventarierii;

 • Evidenta privid gestiunea stocurilor;

 • Evidenta analitica a clientilor si furnizorilor, reconcilierea datelor prin punctajul anual obligatoriu;

 • La cererea beneficiarului, intocmirea de rapoarte finaciare, a bugetului de venituri si cheltuieli, si oricaror alte documente de sinteza pe baza datelor contabile;

 • Verificarea corectitudinii inregistrarilor contabile facute de personalul propriu al beneficiarului, refacere evidente contabile daca este necesar, stabilire componente solduri;

 • Realizarea la cerere a operatiunilor bancare curente in numele clientilor (plati, extrase);

 • Verificare si certificare bilant contabil;

 • Reglarea fisei pe platitor la administratia financiara;

 • Consultanta permanenta prin informarea beneficiarilor privind modificarile aparute in legislatia financiar-contabila;