SCM - ContabilitateAudit
office@scm-contabilitateaudit.ro | 0729 722 676
Resurse umane
  • Completare Revisal conform HG 500 : inregistrarea si declararea contractelor individuale de munca, in conformitate cu legislatia in vigoare, inregistrarea si transmiterea modificarilor aparute, inregistrarea si transmiterea incetarii contractelor individuale de munca;

  • Consultanta si suport pentru intocmirea si completarea dosarului de personal conform legislatiei in vigoare, completarea acestuia cu documentele de modificare a salariului, functiei, decizii de suspendare si decizii de incetare a contractului individual de munca;

  • Intocmirea statului de plata lunar si a ordinelor de plata aferente contributiilor de plata;

  • Întocmirea si depunerea declaraţiilor lunare privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, a impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (declaraţia 112),

  • Completarea registrului pentru evidenţa salariaţilor;

  • Suport pentru intocmirea Regulamentului intern si a fiselor de personal

  • Consultanta in orice aspect legat de salarizare si legislatia muncii;