SCM - ContabilitateAudit
office@scm-contabilitateaudit.ro | 0729 722 676

Home

Parteneri

Misiunea noastra este sa oferim tuturor clientilor servicii profesionale de contabilitate si audit si sa venim in sprijinul acestora cu servicii de consultanta fiscala, si in domeniul resurselor umane.

Serviciul externalizat de contabilitate si audit va permite sa folositi resursele si timpul mai eficient.

Va invitam sa beneficiati de serviciile, experienta si profesionalismul nostru, in urmatoarele domenii:

Parteneri
Contabilitate
 • Prelucrarea documentelor financiar contabile;

 • Elaborarea de situatii intermediare, analiza pe conturi, pe clase de conturi dar si interpretarea rezultatelor activitatilor desfasurate in functie de necesitatile beneficiarului;

 • Elaborarea balantei de verificare lunare;

 • Intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale la termenele legale;

 • Stabilirea obligatiilor de plata lunare/trimestriale si intocmirea documentelor de plata aferente;

 • Intocmirea si depunerea bilantului semestrial si a bilantului anual;

 • Completarea la zi a registrelor contabile obligatorii;

 • Organizarea evidentei mijloacelor fixe si a amortizarii acestora;

 • Suport pentru organizarea inventarului anual, intocmirea dosarului de inventariere si valorificarea rezultatelor inventarierii;

 • Evidenta privid gestiunea stocurilor;

 • Evidenta analitica a clientilor si furnizorilor, reconcilierea datelor prin punctajul anual obligatoriu;

 • La cererea beneficiarului, intocmirea de rapoarte finaciare, a bugetului de venituri si cheltuieli, si oricaror alte documente de sinteza pe baza datelor contabile;

 • Verificarea corectitudinii inregistrarilor contabile facute de personalul propriu al beneficiarului, refacere evidente contabile daca este necesar, stabilire componente solduri;

 • Realizarea la cerere a operatiunilor bancare curente in numele clientilor (plati, extrase);

 • Verificare si certificare bilant contabil;

 • Reglarea fisei pe platitor la administratia financiara;

 • Consultanta permanenta prin informarea beneficiarilor privind modificarile aparute in legislatia financiar-contabila;

 
Consultanta fiscala
 • Intocmirea si depunerea la organele fiscale competente a declaratiilor anuale privind impozitul pe profit;

 • Oferirea de consultanta privind deductibilitatea cheltuielilor si gasirea celor mai bune solutii pentru minimizarea taxelor, cu respecatarea legislatiei in vigoare;

 • Consultanta in domeniul contabilitatii, gestiunii financiare;

 • Consultanta pentru intocmirea si depunerea dosarului de platitor de TVA pentru firmele nou inregistrate si pentru inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari;

 • Informarea periodica a beneficiarilor privind modificarile reglementarilor financiare si fiscale aparute;

 
Audit
 • Audit financiar - activitatea de examinare, in vederea exprimarii de catre auditorii financiari a unei opinii asupra situatiilor financiare, in conformitate cu Standardele internationale de audit financiar ale Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC). Activitatea de audit presupune intocmirea Rapoartelor de audit (raport in forma scurta pentru Registrul Comertului si raportul in forma detaliata), in conformitate cu Standardele Internationale de Audit, acceptate de Camera Auditorilor Financiari din România, analiza principalilor indicatori financiari ai societatii, identificarea celor mai adecvate politici contabile , aprecierea gradului de adecvare a auditului intern, etc.

 • Auditul intern - activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor unei societati in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acesteia. Acesta activitatea poate fi realizata de catre persoane din interiorul societatii comerciale, dar poate fi si externaliza catre o societate/persoana specializata si recunocuta de catre CAFR.

 • Audit fonduri europene - monitorizare si verificare a fondurilor nerambursabile.

Resurse umane
 • Completare Revisal conform HG 500 : inregistrarea si declararea contractelor individuale de munca, in conformitate cu legislatia in vigoare, inregistrarea si transmiterea modificarilor aparute, inregistrarea si transmiterea incetarii contractelor individuale de munca;

 • Consultanta si suport pentru intocmirea si completarea dosarului de personal conform legislatiei in vigoare, completarea acestuia cu documentele de modificare a salariului, functiei, decizii de suspendare si decizii de incetare a contractului individual de munca;

 • Intocmirea statului de plata lunar si a ordinelor de plata aferente contributiilor de plata;

 • Întocmirea si depunerea declaraţiilor lunare privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, a impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (declaraţia 112),

 • Completarea registrului pentru evidenţa salariaţilor;

 • Suport pentru intocmirea Regulamentului intern si a fiselor de personal

 • Consultanta in orice aspect legat de salarizare si legislatia muncii;

Contact
Daca doriti sa ne contactati completati formularul de mai jos si va vom raspunde in cel mai scurt timp posibil.

Nume (obligatoriu)

Numar telefon (obligatoriu)

Email (obligatoriu)

Subiect

Mesaj


 

SOFICA A CATI-MONICA EXPERT CONTABIL

EXPERT CONTABIL - membru CECCAR Bucuresti / nr. carnet 41830

AUDITOR FINANCIAR - membru CAFR / nr. carnet 4762

CIF: 32867230

Telefon: 0729 722 676

e-mail: office@scm-contabilitateaudit.ro